JULIE  ________________________________________________

26 Julie 2018
Cronje Deale Bulveiling
Vrede
    Video

AUGUSTUS  ________________________________________________

3 Augustus 2018
Farmer Skead Bulveiling
Escourt

8 Augustus 2018
Paul van Niekerk / Jaco Maritz Bulveiling
Memel
    Video
    Boshoek en Maritz Bovelders se suksesverhaal

SEPTEMBER  ________________________________________________

4 September 2018
Francis Mandy Bulveiling
Harrismith
    Veilingspamflet

    
 
 
    

  Die Bovelder Studiegroep
  Diere te Koop
  Lede

  Paul van Niekerk: 058 924 0755
  Dr Chris Nel: 083 654 9638
  Madeleine Nel: 084 428 9463

  2015 -2018 Bovelder Studiegroep
  Webblad Terme & Voorwaardes