JUNIE  ________________________________________________

19 Junie 2018
Willem Cilliers / Hirsaw Livestock Bulveiling
Vrede
    Veilingspamflet

JULIE  ________________________________________________

26 Julie 2018
Cronje Deale Bulveiling
Vrede

AUGUSTUS  ________________________________________________

3 Augustus 2018
Farmer Skead Bulveiling
Escourt

9 Augustus 2018
Paul van Niekerk / Jaco Maritz Bulveiling
Memel

SEPTEMBER  ________________________________________________

4 September 2018
Francis Mandy Bulveiling
Harrismith

    
 
 
    

  Die Bovelder Studiegroep
  Diere te Koop
  Lede

  Paul van Niekerk: 058 924 0755
  Dr Chris Nel: 083 654 9638
  Madeleine Nel: 084 428 9463

  2015 -2018 Bovelder Studiegroep
  Webblad Terme & Voorwaardes